Председател

Бойко Борисов

Председател на политическа партия ГЕРБ

e-mail: borissov_boyko@gerb.bg

Дата на раждане: 13 юни 1959

Трудов стаж:

 • 10.01.2010 – Понастоящем: Председател на ПП ГЕРБ;
 • 07.11.2014 г. – Понастоящем : Министър–председател на Република България;
 • 21.05.2013 – 24.07.2014 г. : Народен представител от ПП ГЕРБ в 42-то Народно събрание на Република България;
 • 27.07.2009 – 21.02.2013 г. : Министър–председател на Република България;
 • 10.11.2005 г. : Назначен на длъжност кмет на Столична община, с решение № 270 от 06.11.2005г. на Столичен Общински Съвет;
 • 01.09.2001 г. : Назначен на длъжност Главен секретар на МВР с указ № 194/2001 на Президента на република България, а със заповед на Министъра на вътрешните работи му е присъдено звание „полковник” от МВР. С указ № 32/2002 на Президента на Република България е удостоен със звание генерал-майор, а на 25.06.2004 г. е удостоен със званието генерал-лейтенант.;
 • 1991 г. : Основава фирма „ИПОН-1” ООД, която е сред най-големите охранителни фирми в страната. Фирмата членува в Световната организация на охранителите IAPPA, а Бойко Борисов е персонален член на организацията;
 • 1985 – 1990 г. : Преподавател във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР. Защитава дисертация на тема “Психо-физическата подготовка на оперативния състав” и му е присъдена научната степен „кандидат на науките” (равностойна на „доктор”). През 1990г. напуска системата на МВР;
 • 1982 г. : Командир на взвод, впоследствие – командир на рота.

Образование:

1982г. Дипломира се във Висшата специална школа на МВР като инженер по специалността „Противопожарна техника и безопасност“ с чин лейтенант.

ПОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДИ

 • „Награда за особен принос в развитието на тениса в България“ от президента на „Тенис Европа” Жак Дюпре – 30 април 2012 г.;
 • „Международна Награда на фондацията (Prix de la Fondation) на форума „Кран Монтана“ за усилията му и ангажимента в борбата с корупцията и организираната престъпност в България“ – 29 октомври 2010 г.;
 • „Награда от Европол за добро сътрудничество с българските служби за сигурност“ – 16 октомври 2010 г.;
 • „Европейската награда „Бронзов бик“ от Асоциацията на данъкоплатците в Европа (АДЕ)“ – 10 ноември 2009 г.;
 • Кавалер на Големия Кръст на Ордена „За заслуги на Италианската република“, от Министър-председателя на Република Италия – 15.10.2009 г.;
 • Почетна титла Командир на Ордена на Звездата на Италианската Солидарност, от Президента на Република Италия – 13.06.2006 г. Този орден се връчва на чуждестранни граждани, които са допринесли значително за развитието на двустранните отношения между Италия и респективните им страни;
 • Сертификат за благодарност за изключителен принос в борбата с наркотиците от Службата за борба с наркотиците (ДЕА) към Департамента на правосъдието на САЩ;
 • Сертификат от Министерството на вътрешните работи и Генералната дирекция на Турската национална полиция за изключително ценен принос в развитието на двустранните отношения между българската и турската полиция в борбата с организираната престъпност и корупцията;
 • Сертификат за изключително добра работа и съществен принос в борбата против фалшивото евро – от директора на „Европол“ господин Юрген Щорбек през януари 2004 г.;
 • Почетен жезъл от генералния директор на полицията на Испания;
 • Медал за бойно съдружие от заместник-директора на ФСБ на Русия;
 • Почетен медал на френската полиция от името на Президента на Франция и от името на министъра на вътрешните работи, вътрешната сигурност и местните свободи;
 • „Сребърен паметен медал“ от председателя на Националния организационен комитет за 100-годишнината от установяване на българо – американските отношения, министър Соломон Паси;
 • „Кръст за полицейски заслуги с червена звезда“ от министъра на вътрешните работи на Кралство Испания за заслуги към испанската полиция – 22.09.2003 г.;
 • „Огнестрелно оръжие“ – за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения от министъра на вътрешните работи през 2003 г.;
 • „Почетен знак II степен“ – за проявен висок професионализъм и обезпечаване сигурността и обществения ред по време на посещението на Президента на Руската федерация Владимир Путин през март 2003 г.;
 • „Почетен знак III степен“ – за конкретен съществен принос при изпълнение на служебни задачи с изключително значение в борбата срещу престъпността, опазването на обществения ред и сигурността в Република България през 2002 г.;
 • „Обявяване на благодарност“ през 1985 г., 1987 г. и 1988 г.;