Жени ГЕРБ

Организацията на жените към ПП ГЕРБ е създадена съгласно Устава на ПП ГЕРБ и чл. 20 от Закона за политическите партии.

Жени ГЕРБ е структура на жените, навършили 18 години, изградена върху принципите на демократичността, защитаваща общочовешките ценности, основаваща се на принципите на равнопоставеност на мъжете.

Жени ГЕРБ обединява на доброволна основа жени, осъществявайки своята дейност в съответствие с Устава, Програмните документи и решенията на Националните органи на ПП ГЕРБ, с Конституцията и законите на Република България, както и с позициите на организацията на жените към Европейската народна партия.

Седалището на централното ръководство на Жени ГЕРБ е гр. София, на адрес: пл. “България” No 1, НДК –Административна сграда, ет. 17.

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Организацията на жените към ПП ГЕРБ – Жени ГЕРБ