ГЕРБ Куклен

инж. Тодор Лозанов

в.и.д. Общински ръководител

  • гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 51
  • e-mail: plovdiv_oblast@gerb.bg