Менда Стоянова: До 1000 лв. минималната заплата и 2400 лв. – средната в новия мандат на ГЕРБ – СДС

Медия: Марица

Стабилното управление си остава  запазената марка на ГЕРБ

Г-жо Стоянова, след 12 години в парламента може ли да кажете с ръка на сърцето, че ГЕРБ е партията, която може да гарантира стабилно управление и повишаване на доходи  на хората в следващите четири години?

Категорично да, защото  през тези 12 години с малко прекъсване  ГЕРБ доказа, че следва стабилна и прогресивна политика. Убедена съм, че и занапред  това  управление ще бъде запазената марка на ГЕРБ. Смятам, че за тези 12 години, особено в областта на финансите и бюджета се постигна много. Венецът е приемането на България в предверието на  еврозоната ERM II.  Това е официалното признание за напредъка, който държавата ни е постигнала , откакто сме в Европейския съюз, и реалният шанс до две години страната ни да бъде член на еврозоната – клуба на  стабилните и богати европейски държави, което ще даде сигурност не само на финансовата система, но и на целия бизнес. 

През тази година, а и през миналата сте запазили данъците, без да ги увеличавате. Каква данъчна политика предвиждате   след парламентарните избори?

Данъчната политика е ключова в икономическата програма на ГЕРБ. През всичките години на управлението сме  изпълнявали  ангажиментите  за стабилна данъчна система. Нито веднъж не сме допуснали повишаване на  данъчните ставки.  Ние имаме работеща  данъчна  система с 20 % ДДС,  10 % данък върху печалбата на фирмите и 10 %върху доходите на физическите лица. Тя не трябва да се променя, защото носи ползи за хората и  за инвеститорите. През тези години без промяна на данъчната  политика ние осигуряваме все повече приходи в бюджета.

Тази политика способства и за осветляване на икономиката, включително при  акцизите, където според данните  на неправителствени организации  сивата част на икономиката е намаляла изключително много.  Намерението на ГЕРБ  за следващото управление е да не се променя данъчната система, но  в същото време искаме да дадем по-голяма самостоятелност на общините. Това е и  тяхното желание, тъй като основните приходоизточници, които те формират, са от местните данъци и такси,  дейностите на общинските предприятия и управлението на общинската собственост.В нашата програма сме заложили възможности общините да станат партньор на държавната данъчна администрация  при  формирането на местните приходи.

Преди 4 години бяхте поставили задача минималната работна заплата да стигне 610 лева,  минимална пенсия- 300 лева,  среден учителски доход – 1500 лева,  средна заплата – 1000 лева. Какъв ръст  да очакваме и как ще се увеличават доходите, ако спечелите изборите?

Постигнахме всичко, което бяхме заявили като намерение  преди четири години,  дори и повече – минималната работна заплата  вече е 650 лева, средният осигурителен доход достигна 1150 – 1200 лева. Минималната пенсия е 300 лева и всяка година продължаваме индексация по тъй нареченото „златно“  правило. В програмата на ГЕРБ се предвижда   запазване на тенденцията за  по-осезаемо увеличаване на доходите.

През последните 4 години  доходите на всички работещи хора нараснаха с над 50 % , а в някои сфери и повече.  Това е резултат не само на усилията на правителството и законовите изисквания за минималните прагове, но и благодарение на осигуряване на добра бизнес среда. Бяха привлечени бизнеси с по-висока добавена стойност, която дава възможност за  по-големи работни заплати. Това са  фармацевтичните бизнеси, високотехнологичните производства, IT и аутсорсинг сектори. В следващото управление, ако хората ни гласуват доверие,  си поставяме за цел повишаване на минималната заплата до 1000 лева, на средната – до 2400 лева. Продължаваме  увеличението на учителските заплати, като особено внимание се обръща на ръст на възнагражденията на преподавателския състав във висшите учебни заведения.  Пенсиите ще се индексират ежегодно съобразено с ръста на средно осигурителен доход. Гарантираме постигането  на тези цели в новия мандат, ако  хората ни гласуват доверие. Политиката за повишаване на доходите е задължителна, ако искаме да бъдем не само член на еврозоната, но и пълноценен партньор на европейските държави. Затова е необходимо доходите в България  станат  минимум 65 – 70  % от средните в ЕС, което не  може да се случи  без  целенасочена политика по доходите, каквато ГЕРБ водеше  и ще продължи да води.  

Инфлацията не изяжда ли този ръст на доходите ни?

 Аз не смятам, че инфлацията  се повишава, защото  до 2,5 % дори се отразяват здравословно на икономиката. Дефлация  или спад на цените  би била лоша новина. Растеж на цените осигурява растеж и на заплатите. Това се постига чрез осветляване на икономиката, защото когато ние говорим за средна работна заплата, не трябва да забравяме, че все още има бизнеси, които не отчитат изцяло своята дейност на светло. Осветляването на тези доходи рефелектира върху ръст на заплатите, внасяните осигуровки и повишен данък добавена стойност, който влияе и върху цените.

Бизнесът иска сигурност и да не се създават бюрократични пречки за работа. С какви реални мерки ще отговори ГЕРБ на тези очаквания , особено в условията на пандемията?

Управляващите са  длъжни да обезпечат  сигурност на бизнеса по отношение на стабилност и предвидимост на данъчната политика, на държавните финанси, при кредитирането, както и целеносочени политики чрез различни форми на финансиране, включително  с европейски средства.  За тази стабилност е необходимо да има компетентна  и електронизирана  администрация, съдебна система, която осигурява еднакво прилагане на закона за всички,  уравновесена външна политика. ГЕРБ е доказал, че досега е създавал благоприятна среда за бизнеса. Затова имаме самочувствието да поискаме следващ мандат.

ГЕРБ – СДС се състезава с още 29 партии и коалиции.Ще издържите ли на тази конкуренция?

 Голяма част от тях не могат да ни бъдат конкуренция. За съжаление, основната конкурентна партия  е БСП. Някои от останалите политически сили  са нови,  други са  нови, но със стари лица, трети са рециклирани. Хората знаят какво са правили през годините и от тази гледна точка те не могат да ни бъдат конкуренция. Неприятното е, че в предизборната кампания освен ГЕРБ  повечето от  партиите не промотивират никаква програма за управление или са извели само отделни  послания, от които не става ясно по какъв начин ще се изпълняват.  Още по-неприятното е, че тези партии се опитват да привлекат избиратели  само на базата на отрицание – анти ГЕРБ.

С коя от тези партии е възможна коалиция за ГЕРБ – СДС?

Ние работим в коалиция вече два мандата, но винаги  сме водили преговори само на базата на общи цели в програмите, за да ги обединим в управленската програма.  Сега не виждам кои са общите цели, които биха могли да бъдат основа за коалиционно споразумение. Причината е, че за съжаление другите партии не са представили програми, на базата на които можем да говорим за следизборно коалиционно споразумение. Още от сега обаче можем да кажем твърдо, че не можем да бъдем коалиционен партньор с ДПС, а колкото до БСП е излишно да коментирам, тъй като с водещите им икономисти от калибъра на проф. Румен Гечев /част от екипа, фалирал държавата преди 20 години/ няма как да намерим допирни точки.

Защо се отказахте  да бъдете отново кандидат – депутат, въпреки че имате достатъчно опит и енергия?

Не са малко 12 г. в парламента на водеща тежка комисия , каквато е по бюджет и финанси. През тази комисия минават почти всички закони. Като член на Изпълнителнта комисия съм била активна и в партийната работа и, поглеждайки назад, мога да кажа спокойно: „Свършила съм си работата и с достойнство се оттеглям“. Човек трябва да прецени във времето кога да даде път на младите. Мисля, че трябва да има смяна на поколенията, която да се извършва постепенно и  с приемственост, а не с декрети, както стана в БСП.  В пловдивската листа на ГЕРБ има  кандидати с  доказани професионални качества.  Вежди Рашидов е знаково  име в българската култура. Иван Тотев натрупа  много опит в местното самоуправление. Радомир Чолаков е юрист,  Александър Държиков е специалист в транспорта, Надя Танева дълги години е директор на „Социално подпомагане“. Радваме се,че премиерът и председател на партията Бойко Борисов за пореден път е водач налистата в Пловдив, което показва и оценката му към организацията на ГЕРБ – Пловдив.