Борисов: Когато ГЕРБ управлява, оценките на рейтинговите агенции са положителни и най-добри, а БСП са шампиони по фалиране на банки

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата от стабилна на положителна пред дългосрочния кредитен рейтинг на България. „Нашето управление намалява макроикономическите рискове, които произлизат от COVID-19. Оценена е и по-устойчива икономика – това към експертите на президента Радев, но и към тези, които казват, че сме омръзнали и че ако дойдат те с малките си проценти, щяло да стане нещо много интересно“, заяви министър-председателят и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според агенцията краткосрочните негативни рискове, произлизащи от пандемията и несигурният резултат от изборите, до голяма степен се компенсират от перспективите за значително финансиране на инвестициите от ЕС и ангажираността за макроикономическа и фискална стабилност, подкрепена от участието на България в ERM II.
„Нека да напомня – във всичките години, когато БСП и ДПС, или тройни коалиции, идваха на власт, една по една биваха спирани всички европейски програми. Те се опитваха да се оправдават, че това било заради ГЕРБ преди тях. Обаче като дойде ГЕРБ на власт, всички фондове работят до ден днешен. И точно това ни казват – при някаква промяна, и това искам българите да го чуят, за тях промяната е несигурност“, коментира премиерът Борисов. Министър-председателят подчерта, че когато ГЕРБ управлява, оценките са стабилни, положителни и най-добри. „Когато обаче има риск – те веднага казват, от несигурния резултат на изборите е“, категоричен бе Борисов. А по отношение на приемането на България в ERM II и Европейския банков съюз, министър-председателят заяви: „Това е нещо много важно, защото БСП има шампиони, които са фалирали по 23, 24, 25 банки“.

Премиерът посочи също, че България ще бъде един от основните бенефициенти на трансфери от ЕС през следващите години, включително 16,6 млрд. евро (27 % от БВП за 2020 г.) през следващата Многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и 7,5 млрд. евро (12 % от БВП) и това са все безвъзмездни средства от ЕС по механизма следващо поколение (NGEU). „И като опровержение на вчерашния пост на нашите политически опоненти, в оценката пише – че рейтингът на България, а България е на всички нас, е подкрепен от нейните силни външни и фискални баланси. Какво е да кажеш, че е разруха, фалирала, това е обикновена лъжа. Това си е лъжа“, категоричен бе премиерът Борисов. Въпреки предизвикателството да се усвои толкова голямо количество средства, Fitch посочва, че това ще повиши икономическия растеж от прогнозираните 3 % през 2021 г. на 4-5 % през периода 2022-2025 година. Борисов припомни, че България продължава да е с най-нисък външен дълг в ЕС след Естония и само преди дни ЕК даде прогнозата си за ръста на българската икономика – 3% тази година и 5% следващата година. „И някой казва, че ние сме задължили българите. Пак лъжа! Много ясно е написано от хората, които правят оценки в света“, заяви Бойко Борисов.

Според оценката на Fitch рейтингът на България е подкрепен от нейните силни външни и фискални баланси и надеждната политическа рамка от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет. Премиерът изтъкна, че рейтинговата агенция оценява бюджетния дефицит (на начислена основа) на 4 % от БВП през 2020 г. (в сравнение с медианата от 6,9 % за държавите със сходен рейтинг), повлиян най-вече от свързаните с COVID-19 мерки за разходи от около 3 % от БВП.

„В отговор на тези, които казват че антикризисните мерки не работели, ето хората са го показали – изпълнението на приходите надмина ревизираните бюджетни цели, отчасти благодарение на подобрения в събирането на данъци, както и на по-слабо от очакваното икономическо свиване“, акцентира още министър-председателят. Борисов обърна внимание и на основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга – напредъкът към присъединяването към еврозоната и  подобряването на потенциала за растеж на икономиката, водещо до по-бързо сближаване на нивата на доходите до това на държавите с по-висок рейтинг. „Виждате за тези  няколко години между 50% и 100% са вдигнати доходите и хората го отчитат“, коментира премиерът.

Министър-председателят акцентира и върху факторите, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга. Един от тях е неблагоприятни политически развития. „Неблагоприятни политически развития са настоящата коалиция да не управлява. Защото сегашната коалиция получава стабилна положителна перспектива. Неблагоприятно означава – идват други, и спираме да получаваме такива неща и после пак си хапем ръцете и се питаме защо направихме такива грешки“, коментира премиерът. Борисов подчерта, че към днешна дата за най-големите световни агенция България е със стабилна и положителна перспектива, и то в пандемична обстановка.