Общинският съветник от ГЕРБ-Карлово инж. Атанас Дафов с питане до кмета на общината във връзка с ограничение на пътя Калофер – Априлци

Общинският съветник от ГЕРБ в Карлово инж.Атанас Дафов отправи питане към кмета на града д-р Емил Кабаиванов на редовна общинска сесия във връзка с оказване на съдействие на жителите на гр. Калофер за премахване на незаконно поставена бариера в местност Паниците, касаеща участък от републиканската пътна мрежа Калофер – Априлци.

Във връзка с депозираното от Дафов питане, кметът на Карлово отговори, че в Общината е подаден сигнал от „Сдружение Калоферски Стопани“ за нередности и своеволия от страна на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. В тази връзка Община Карлово е изпратила писмо до Министъра на околната среда и водите с подробно описание на поставените проблеми. Част от тях е и поставената бариера на пътя Калофер – Априлци. Отговор от Министерството обаче все още не е получен, коментира в отговора си Кабаиванов. В същото време във връзка с бариерата от администрацията на община Карлово е изпратено запитване до директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. От там е получен следният отговор:

I. Относно ограничаване на движението по определени пътища

  • Съгласно действащият План за управление на Национален парк Централен Балкан са регламентирани две категории пътища на територията на парка: Пътища със свободен достъп и пътища с ограничен достъп. Част от въпросния път Калофер – Острец е с обща дължина 9.2 км и попада в територията на Национален парк Централен Балкан затова е със статут с ограничен достъп. За да се извършва движение с МПС по пътищата с ограничен достъп, се изисква писмено съгласуване от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, а когато причината е туризъм се разрешава движение максимум на до 10 бр. МПС на ден в събота, неделя и официални празници в периода 01 юни до 15 септември.
  • С цел осъществяване на ефективен контрол и предотвратяване нарушения на режима на защитената територия върху цялата територия на Национален парк Централен Балкан, е възложен монтаж на бариерни съоръжения на места/райони със засилено антропогенно присъствие в Национален парк Централен Балкан, като в периода 2005-2015 г. са поставени 2 бр. бариери по посочения път – в близост до хотел Табите (под връх Марагидик, землище Острец) и под връх Юрушка грамада в местност Русалиите (землище Острец).

Според отговора конкретните мотиви за поставяне на бариерите в района са: Пътят от мeстност Пирови ливади за хижа Табите е стратегически важен от гледна точка контрол и охрана на защитената територия, в т. ч. резерват Северен Джендем, който е в непосредствена близост, с оглед превенция и ограничаване на основни заплахи за парка, като пожари, ловно бракониерство, офроуд, незаконно събиране на боровинки, нерегламентирано движение с МПС, незаконно бивакуване, палене на огън и т. н. Пътят преминава по границата на резерват Северен Джендем и осигурява лесен достъп до едни от най-дивите места в него, като го излага на много сериозен антропогенен натиск. В тази част на резервата се намират важни сватбовища на Благороден елен и значими местообитания на Дивата коза и Кафявата мечка, като протичането естествените природни и физиологични процеси по размножаване и хранене на тези животни изискват спокойствие.

  • За състоянието на пътя и режима на преминаване през него има официално становище от Агенция пътна инфраструктура, изпратено още през 2016г. и до жители на гр. Калофер.
  • Не на последно място пътят Калофер – Острец има алтернатива, която е както следва: път от с. Тъжа – хижа Тъжа – хижа Табите – кв. Острец. Посоченият маршрут през Национален Парк „Централен Балкан“ е със свободен достъп и предлага възможност на туристите с МПС да преминат през планината ежедневно без съгласуване с Дирекция „Национален Парк „Централен Балкан“.