Менда Стоянова: Пловдив не може да избяга от заеми за големите си проекти

Медия: вестник „Марица”

-Г-жо Стоянова, наскоро сравнихте  проектобюджета за 2020 г.  с пица, към която е добавена и малко шунка. Кое ви дава основание за този оптимизъм?

– Бюджетът  е по-богат от миналата година и това е нормално, тъй като отново имаме ръст на брутния вътрешен  продукт, намаляване на безработицата, като се предвижда тя да стигне 4%, увеличение на средната работна заплата за страната, която вече достига средни нива от 1200 лева, а също така ниската инфлация и ниската задлъжнялост. Всичко това дава възможност държавата да генерира ръст на приходи за следващата година. Те са с 3,2 млрд. лева в повече от 2019-а. На тази база има възможност да се увеличи финансирането в приоритетните области.

-За кои дейности ще има повече пари догодина?

– Приоритетите не са нови. В програмата на ГЕРБ и на правителството вече поредна година на първо място е записана политиката по доходите. Разбира се, лостовете, с които държавата разполага, не са толкова много, но един от тях е  повишаването на минималната работна  заплата  на 610 лв.

По този начин индиректно се оказва натиск да се вдигнат и  другите  възнаграждения на по-квалифицирания  персонал. За пореден път през 2020 г. с 10%  се увеличават  средствата за работната заплата на заетите в бюджетната сфера, с което също се стимулира ръст  на парите за възнаграждения  в частния сектор.  Заплатите на учителите се повишават  със 17%, като през 2020 г. ще се достигне удвояването им в сравнение за периода отпреди четири години, когато те бяха 600 лева. За следващата година предвиждаме 1080 лева минимална стартова заплата за учителите.

В бюджета е заложен и ръст на издръжка, което влияе върху методиките и качеството на образованието. За следващия  приоритет  – сигурност и отбрана – сме планирали 1,6% ръст  на фона на брутния вътрешен продукт, тъй като сме длъжни да изпълняваме  изискванията на НАТО. Предвижда се авансово закупуване на военна техника. Не бива да забравяме и повишаването на пенсиите с 6,7% от 1 юли, планирано в бюджета.

– Големи недоволства  от недостиг на средства имаше и тази година в  здравеопазването. Ще има ли повече пари за лечебните заведения през 2020-а?

– Увеличението е около 500 млн. лева, от които 400 милиона отиват директно през Здравната каса за болничната и доболничната помощ. Лекарският съюз иска да не се завишава броят на лежащо болните най-вече в случаите, когато пациентите могат да се лекуват извън здравното заведение, а да се вдигнат цените на клиничните пътеки.  В бюджета са предвидени средства и за проекта за електронното здравеопазване, който вече се изпълнява, тъй като обществената поръчка приключи. В електронна карта, с която ще разполага всеки от нас, ще се отразяват всички посещения, било при личния лекар, или в аптека, като по този начин, от една страна, ще се подобри контролът по отношение на двойно изписване на услуги, от друга страна, ще се повиши качеството на обслужването. Лекарят ще види всички заболявания на пациента, къде са лекувани и с какви медикаменти.

– България  пак си остава на опашката по доходи в сравнение с другите държави от бившия соцлагер, ако съдим по минималната заплата. Защо не се вдигне рязко летвата, за да се увеличи потреблението, а съответно  да има и ръст на икономиката?

– Това може да стане само чрез рязкото повишаване на заплатите в държавния сектор, но  трябва да има осигурени приходи.  И без това ръстът на минималната работна заплата, който правителството предприема вече няколко пъти, е доста сериозен. За да се осигурят пари за рязкото повишаване на доходите в частния сектор, фирмите трябва да имат повече пазари. Вътрешният пазар не е достатъчен, за да си увеличат приходите и да се гарантира устойчивост на доходите. Практиката в редица страни показа, че очакван ефект при прилагането на такъв модел не се случи. Политиката на ГЕРБ е друга ​- ниски данъци, които осигуряват по-малко отчисления от доходите на граждани и фирми.

– Как държавата ще преодолява демографската криза, след като млади родители с две деца изнемогват, издържайки семейство например с две минимални заплати, макар и те да станат 610 лева?

– През следващата година се предвижда държавата да поема таксите в детските градини за децата над 4-годишна възраст на семействата под определения минимум. Освен детските добавки родителите могат да получават и други помощи и услуги за децата. Винаги когато говорим за демографската криза, трябва да имаме предвид и мерките, свързани с образованието и обхващането на все повече деца в детските градини. През 2020 г. в бюджета са предвидени поредните 70 млн. лева за изграждане на нови детски градини.  Това е ключова мярка, за да могат майките да се върнат на работа и да осигуряват по-добри доходи на семейството.

– Как ще оцеляват възрастните хора с пенсия от 250 лева, и то чак от 1 юли, при минимален праг на бедността 362 лева?

– Хората ясно трябва да разберат, че пенсията не е социално плащане. Тя  се изчислява според осигуровките, които сме внасяли, докато работим.  За  компенсация на ниските пенсии се извършват  безплатни услуги според подоходния критерий. В социалната система на МТСГ за тази година се предвиждат  150 млн. лева  повече за социални услуги, които ще бъдат предоставени и на пенсионери с малки  доходи.

– Министърът на финансите Владислав  Горанов препоръча на общините да вдигат местните данъци и такси. Каква е вашата препоръка, включително и за Пловдив – да се намаляват или да се увеличават?

– Изказването на финансовия  министър по-скоро беше провокирано от обещанията на кандидати за кметове за намаляване на данъци и такси. Това е много приятно за слуха на избирателите, но е популистко. Когато си кмет, си длъжен да носиш отговорност не само за разходите, но и за приходите в местния бюджет, защото гражданите все повече искат  да има детски градини, зелени площи, улици без дупки, места за паркиране, по-добри социални и здравни услуги. За да осигуриш всичко това, трябва да имаш приходи, какъвто източник са местните данъци  и такси.  Няма как да се случи държавата да компенсира  изкуствено занижените приходи на общините. Данъците в София, а и в Пловдив не са променяни от години

Има много неща, които могат да бъдат направени, за да стане Пловдив по-добър град за живеене, но това няма как да се случи без пари.

– Прогнозите сочат, че Пловдив е в лошо финансово състояние  и се очаква през 2020 г. да няма средства за големи инвестиции. Как  общината може да си набави пари?

– Не мога да кажа дали ще бъдат изпълнени планираните собствени приходи на общината, преди да приключи годината. Правителството стриктно изпълнява своите ангажименти по финансиране на държавно делегираните дейности.  Що се отнася за инвестиции, в общината няма как да има касичка с  готови пари,  които да чакат да дойде ред за разплащане на един или друг обект. При съставянето на бюджета в капиталовата програма се залагат проектите и те се финансират от различни приходи,  които се събират през годината, включително от общинска собственост и заеми.

Пловдив има една от най-ниските задлъжнялости. Според Закона за  държавния бюджет всяка община може да тегли допълнителен дълг. Условието е  погасителните вноски по него да не надвишават 15 процента от местните приходи. В Пловдив задлъжнялостта съставлява малко над 5%. В София много от  големите проекти се финансират със заеми, които се изплащат в следващите 10-15 години. В момента условията за заемите са доста добри и би трябвало общинското ръководство да определи  своите приоритети в инвестиционната политика и съобразно с тях да търси финансиране на важните проекти. Няма как да избягаме от заемите. Например Пловдив има нужда от още един мост, а и от подлез „Модър – Царевец”, но  строителството им не може да бъде финансирано само от собствени приходи.  По-активно трябва да се използват европейските проекти не само по ОП „Региони в растеж”, а  и тези, с които се кандидатства директно в Брюксел. Млад, силен и креативен екип би могъл да привлече средства по такива програми, които финансират развитието на културата, археологията, туризма.

– Каква помощ може да очаква Пловдив от държавата?

– Премиерът  пое сериозен финансов ангажимент за Пловдив – разширение на околовръстното шосе и връзката му с квартал „Скобелева майка”.  Това е много голям проект. Разбира се, Пловдив може да кандидатства и с други проекти, които да бъдат одобрени с постановление на Министерския съвет, и ако  държавата има възможност, да задели средства.  Но ние трябва все по-малко да разчитаме на държавния бюджет, защото Южна България и специално Пловдив се развиват добре. Помощта от правителството е редно  да се насочи към Северна и Северозападна България. Иначе за всички общини, включително и за Пловдив, държавата превежда субсидия за държавно делегираните дейности, планирана в бюджета. Тези средства  точно са  определени по нормативи, формула и стандарти за издръжката на здравеопазване, училища, детски градини и т.н.  В бюджета за 2020 г. е заложено увеличението на заплатите на служители, които работят в бюджетната сфера, финансирана като държавно делегирана дейност.  Персоналът, който работи в местните дейности, следва да получи повишение на възнагражденията от собствените приходи на общината.

Източник: gerb.bg