Представител на ГЕРБ – Брезово пусна жалба до Районната прокуратура в Пловдив заради отказа на ОИК Брезово да обяви прекратяване на пълномощията на кмета на общината, въпреки влязла в сила присъда

Нели Минчева е представител на ръководството на партийната структура на ГЕРБ в Брезово и с жалбата изразява не само своето, но и недоволството на членовете на ГЕРБ-Брезово от действията на ОИК Брезово. Поводът е нежеланието на общинската избирателна комисия да прекрати пълномощията на кмета на Брезово Радньо Манолов. За Манолов има влязло в сила съдебно решение. С Присъда №314 постановена на 13.12.2017 г. по описа на Районен съд – Пловдив, потвърдена с Решение № 150 от 29.05.2018 г. на Окръжния съд – Пловдив, влязла в законна сила на 29.05.2018г. , на инж. Радньо Нанев Манолов – кмет на Община Брезово е наложено наказание една година лишаване от свобода и на основание чл.37, ал.1, т6 от НК го лишава от правото да заема държавна длъжност „кмет” за срок от една година, считано от влизане на присъдата в законна сила.

В тази връзка в общинска избирателна комисия е постъпило писмо и придружаващи документи на Районна прокуратура гр.Пловдив за привеждане в изпълнение присъдата в частта относно лишаването от права. След заседание на 13-ти юли на комисията обаче ОИК взима решение да не прекратява правомощията на кмета, тъй като не е постигнато мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ОИК и затова е налице решение за отхвърляне на искането. С жалбата си представителят на ГЕРБ Нели Минчева изразява недоволство от взетото решение и счита отказът на ОИК Брезово да обяви прекратяване на пълномощията на кмета на община Брезово за незаконосъобразен. Заради това моли магистратите да постановят решение, с което да бъде отменено Решение № 205 на ОИК Брезово от 13.07.2018г. и да задължи ОИК Брезово да обяви прекратяване на пълномощията на кмета на община Брезово.