Ген. Попов се срещна с коменданта на колежа на НАТО

Председателят на комисията по отбрана ген. Константин Попов се срещна с коменданта на колежа на НАТО по отбрана ген.-лейтенант Кристин Уайткрос. В Колежа на НАТО по отбрана в Рим се подготвят офицери на оперативно стратегическо ниво за ръководни длъжности в НАТО и щабовете по отбраната на страните – членки.

“За мен е удоволствие да Ви посрещна не само като комендант на Колежа на НАТО, а и като генерал от Кралските канадски военновъздушни сили, с тези думи ген. Попов започна срещата. След това той запозна коменданта с дейността и основните приоритети на Комисията по отбрана: “Основната задача на комисията е да участва във формирането и съдейства за провеждането на отбранителната политика на Република България. А основните приоритети са свързани със законодателната дейност по усъвършенстване на доктриналната база на Въоръжените сили и подобряване на финансовата осигуреност на отбраната. Переспективата е достигането на 2% от БВП до 2024 г.”.

Ген.-лейтенант Кристин Уайткрос беше запозната и с бюджетната рамка за 2018 г., както и с отделените от правителството 397 млн. лв. за стартиране на модернизационните проекти на БА.

От своя страна коменданта на Колежа запозна председателят на комисията с дейността и  подготовката на курсистите за заемане на длъжности на стратегическо ниво в структури на НАТО и националните щабове. Комендант Уайткрос изрази надежда, че повече български офицери ще преминат обучение в Колежа. Тя сподели и своята подкрепа за дейностите, които предстоят на България по посока на модернизация на армията и увеличаване на средствата за нея.