Открита приемна проведе в Кричим народният представител от ГЕРБ д-р Христо Грудев

На откритата приемна  присъстваха  също и общинският ръководител  на ГЕРБ – Кричим Ангел Анев, общинския съветник от ГЕРБ – Йордан Недев, членове и граждани на град Кричим. На срещата бяха обсъдени  текуши въпроси, поставени на минали приемни, които вече имат своето развитие. Беше обсъдено и заявление на гражданите на Кричим до община Кричим, с което заявяват своето недоволство относно промяната на име на улица в града. Според тях промяната е неоснователна. Присъстващите на приемната поискаха съдействие от д-р Грудев като цитираха мотивите си: “В действащия регулационен план на град Кричим, одобрен със заповед № 902/02.02.1982г. на Заместник-председателя на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет-Пловдив, тази улица е записана с името ,,Г. Бенковски“.

В кадастралната карта на гр.Кричим, одобрена със заповед № РД 18-13 от 19.02.2009г. на ИД на АГКК – гр.София, улицата е записана също с името ,,Г.Бенковски“. Нотариалните актове за собственост на гражданите, живеещи на тази улица, са на името ул. ,,Г. Бенковски“.

За това буди недоумение на какво основание към масивите на Главната дирекция ГРАО при Министерството на регионалното развитие и благоустройство, с които работи службата по регистрация при община Кричим, е подавана информация с променено име на улицата.

Тъй като за тази улица няма решения, както на Общинския съвет при община Кричим, така и на Временната кметска управа в гр. Кричим от 28.12.1990г. за преименуване на улицата от ,,Г. Бенковски“ на ,, Бенковска“, смятаме че е абсолютно недопустимо използването на името на улицата като ,, Бенковска“, бяха категорични недоволните граждани. “ Следващата открита приемна с д-р Христо Грудев ще бъде на 30-ти май /понеделник/ от 18:00ч.