Административният секретар на ГЕРБ-Пловдив област Павел Гуджеров участва в консултациите за избор на председател и членове на РИК-17

На консултациите, насрочените от областния управител за председател и членове на РИК-17 Павел Гуджеров от квотата на Коалиция ГЕРБ – СДС предложи Дарина Тодорова. Тя е адвокат с 12-годишен опит и предходен 10-годишен стаж в държавната администрация. Била е председател на РИК 17 от 2011 г., с две изключения, в които е била заместник-председател.

През периода е била председател и на ОИК Пловдив. Под нейно ръководство, в голямата си част решенията, гласувани в съответните комисии, са приемани с единодушие и не са били обжалвани, а обжалваните такива, никога не са били отменяни от ЦИК или от съответния съд, което не може да се каже за последните избори, в които тя не бе председател и за първи път в историята си ЦИК прогласи нищожността на две решения на РИК – 17. Гуджеров подчерта, че Тодорова е професионалист, познаващ и прилагащ из основи изборния процес.

Освен това тя се отличава с диалогичност и отлични организаторски умения, поради което и ръководената от нея РИК е една от първите в страната, която приключва с обработването на изборните резултати, независимо, че обхваща район, простиращ се на огромна територия и съдържащ голям брой секционни избирателни комисии.

Освен това от името на Коалиция ГЕРБ – СДС Павел Гуджеров, предложи в комисията да бъдат включени като членове – Росица Гавазова, Янко Радунчев, Стелияна Немцова – всички юристи, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс за членство в избирателна комисия, всички доказани професионалисти в изборния процес. Тъй като на консултациите парламентарно представените партии не се разбраха кой да оглави РИК-17 решението ще бъде взето от Централната избирателна комисия.